Do naszego polskiego zespołu w Dauerhtal, Niemcy poszukujemy kandydatów na stanowisko
Kierownik Projektu Nowe Projekty

Deine Aufgaben

 • Przygotowanie, koordynacja i udział w spotkaniach z urzędami, władzami samorządowymi, właścicielami gruntów, podzierżawcami i rolnikami w fazie planowania
 • Negocjacje i zawieranie umów kupna, dzierżawy, użyczenia, itp. niezbędnych do nabycia praw do lokalizacji farm wiatrowych, a także instalacji śieci kablowej i drogowej
 • Monitorowanie polityczne w różnych organach
 • Rozszerzanie portfolio projektów ENERTRAG o nowe lokalizacje (identyfikacja potencjalnych nowych projektów energetycznych, opracowania dot. lokalizacji nowych obszarów pod farmy wiatrowe)
 • Wsparcie działu planistycznego w przygotowaniu niezbędnych dokumentów planistycznych (mapy, plany) i wniosków o pozwolenie na budowę, a także innych dokumentów aplikacyjnych wymaganych w procedurze planistycznej (wyciągi z ksiąg wieczystych,  dokumenty katastralne, etc.)
 • Kontrola w trakcie procesu budowy (zapewnienie zgodności wykonania robót z zawartymi umowami dzierżawy, w przypadku wystąpienia problemów kontakt z właścicielami i poddzierżawcami gruntów)
 • Zarządzanie operacyjne zespołem projektowym, ocena pracy zawodowej i interdyscyplinarnej zespołu/ pracowników w koordynacji z przełożonym działu; wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji zawodowych zespołu/ pracowników
 • Zapewnienie realizacji celów projektu (kontrola kosztów, budżet, kontrola harmonogramu, zarządzanie umowami); raportowanie i dostarczanie informacji zarządzającym, w tym w razie potrzeby, przełożonym; koordynowanie projektu z innymi działami ENERTRAG

 

Wir erwarten von Dir

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierungki: planowanie przestrzenne i urbanistyczne, geografia, zarządzanie lub odnawialne źródła energii 
 • minimum dwa lata doświadczenia zawodowego
 • zdolność krytycznego, samodzielnego myślenia, samodzielnego definiowania problemu i proponowania rozwiązań
 • umiejętność efektywnego zarządzania podległym zespołem
 • znajomości języka polskiego i niemieckiego (w mowie i piśmie) na poziomie, który umożliwia prowadzenie negocjacji
 • biegła znajomość oprogramowania MS Office

Wir bieten Dir

Oprócz ciekawej pracy czekają na Ciebie następujące możliwości:

 • dotacja KiTa
 • opieka medyczna i ubezpieczenia wypadkowe
 • elastyczne godziny pracy
 • indywidualne możliwości szkoleniowe

Deine Bewerbung

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem tak różnorodnych i ekscytujących wyzwań, prosimy o kontakt za pośrednictwem Kontaktaufnahme via jobmin.de. W zgłoszeniu należy podać możliwie najwcześniejszy termin rozpoczęcia pracy oraz informację o oczekiwaniach płacowych. 

W promowaniu naszych odnawialnych zródeł energi ii liczą się Twoje umiejętności i motywacja - nie płeć, kolor skóry, pochodzenie, orientacja seksualna czy religia.

zurück zur Übersicht